E-sklep jest obecnie zamknięty! Ze względu na wirusową sytuację nasz sklep jest zamknięty od 12 marca do odwołania.
Bezpłatna dostawa dla większości towarów powyżej 250, - zł.
info@sport-core.pl
Warunki zakupu - sport-core.pl - sprzęt sportowy
Koszyk 0
 • W koszyku nie ma przedmiotu
Cena całkowita: 0 zł

Warunki handlowe i dostawy, Zasady reklamacji, Polityka prywatności.

REGULAMIN

Sklep Internetowy sport-core.pl działający pod adresem www.sport-core.pl
www.sport-core.pl jest platformą prowadzoną przez Mgr. Ondřej Veselý

SŁOWNICZEK:

Sprzedawca

Mgr. Ondřej Veselý, Štefánikova 1149, 735 81 Bohumín
NIP: 74712951
telefon komórkowy: +420 603 448 235
e-mail: info@sport-core.pl  
adres zwrotny (reklamacja): sport-core.pl, Štefánikova 1149, 735 81 Bohumín

Sklep Internetowy sport-core.pl

sklep działający pod adresem www.sport-core.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu; Magazyn Sprzedawcy – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów;

Nasze dni pracy

wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia

czas, w jakim Sklep Internetowy sport-core.pl kompletuje zamówienie i wysyła do Klienta na wskazany przez niego adres

Baza Klientów Sklepu Internetowego

jest to baza zawierająca dane Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego sport-core.pl oraz dane na temat przeprowadzanych transakcji.

Koszyk

element Sklepu Internetowego sport-core.pl, gdzie Klient określa szczegóły zamówienia takie jak: przedmiot zakupu, dane do faktury adres dostawy, sposób płatności, itp.

§ 1

Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać za pomocą przygotowanego do tego celu Koszyka zakupów lub Formularza zakupów, dostępnych na stronach Sklepu Internetowego sport-core.pl. Nie przyjmujemy zamówień złożonych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
2. Podając dane osobowe, Klient potwierdza ich prawdziwość.
3. Klient może składać zamówienia: po zarejestrowaniu się i podaniu adresu email 24 godziny na dobę. Klient, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „WŁÓŻ DO KOSZYKA” lub „FORMULARZA ZAKUPÓW”.
4. Procedura składania zamówień:

Koszyk zakupów:

a) aby dodać towar do koszyka, naciśnij przycisk "Kupuj" przy opisie wybranego towaru,
b) w koszyku wybierz żądaną ilość danego towaru (przeliczenie kosztów nastąpi automatycznie) po naciśnięciu przycisku „przelicz”,
c) wybierz rodzaj przesyłki,
d) kwota "Do zapłaty" jaka pojawi się po przeliczeniu kosztów jest już sumą kosztów zamówionych towarów + kosztu przesyłki, czyli całkowitym kosztem zamówienia,
e) w dalszej kolejności, wypełnij wszystkie pola z danymi osobowymi Klienta (tylko prawidłowo wypełnione zamówienie może zostać zrealizowane) i w celu finalizacji zakupu naciśnij przycisk "Złóż zamówienie",
f) poczekaj na e-mail potwierdzającego zamówienie i postępuj zgodnie z jego wskazówkami,
g) w razie problemów z użyciem 'Koszyka zakupów" (wyłączone 'cookies') przejdź do 'Formularza zakupów' klikając na link "Przejdź do formularza zakupów", znajdujący się u góry strony.

Formularz zakupów:

a) w formularzu wybierz żądaną ilość danego towaru (przeliczenie kosztów nastąpi automatycznie) po naciśnięciu przycisku „przelicz”,
b) następnie wybierz rodzaj przesyłki,
c) kwota "Do zapłaty" jaka pojawi się po przeliczeniu kosztów jest już sumą kosztów zamówionych towarów + kosztu przesyłki, czyli całkowitym kosztem zamówienia,
d) w dalszej kolejności, wypełnij wszystkie pola z danymi osobowymi Klienta (tylko prawidłowo wypełnione zamówienie może zostać zrealizowane) i w celu finalizacji zakupu naciśnij przycisk "Złóż zamówienie",
e) poczekaj na e-mail potwierdzający zamówienie i postępuj zgodnie z jego wskazówkami.

1. Każde zamówienie będzie automatycznie potwierdzane drogą elektroniczną na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail Klienta. Po otrzymaniu emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia Klient jest zobowiązany do upewnienia się co do poprawności informacji podanych w trakcie zamówienia i w razie stwierdzonej pomyłki do kontaktu ze Sprzedawcą drogą emaliową.
2. Automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia nie jest równoznaczne z potwierdzeniem jego realizacji. O realizacji zamówienia Klient zostanie powiadomiony, po ustaleniu dostępności towaru w Magazynie Sprzedawcy
3. Nie otrzymanie emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia może oznaczać, że email Klienta został podany nieprawidłowo lub zaistniały problemy techniczne. W takim przypadku Klient powinien skontaktować się z Sprzedawcą drogą e-mailową lub telefonicznie.
4. W przypadku wszelkich niejasności Sprzedawca może dodatkowo potwierdzić zamówienie kontaktując się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie.
5. W celu złożenia zamówienia na większą niż przewiduje koszyk/formularz zakupów ilość towaru (powyżej 10 sztuk tego samego produktu), prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@sport-core.pl.
6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeśli między innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nieprawdziwe lub nie można nawiązać kontaktu z Klientem.
7. W zamówieniu (w koszyku), Klient wskazuje adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres na jaki ma zostać wystawiona faktura. Klient może wskazać inny adresy dostawy i inny adres do faktury.

§ 2

Warunki realizacji zamówienia

1. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie Sprzedawcy
2. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
3. Sklep Internetowy sport-core.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
4. W przypadku braku w Magazynie Sprzedawcy produktów objętych zamówieniem Klienta, Sklep Internetowy sport-core.pl wysyła do Klienta wiadomość, na adres email Klienta, wskazany w formularzu zamówieniowym, z informacją, jaki towar i w jakich terminach będzie dostępny. Wiadomość zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
5. Klient w sytuacji opisanej w punkcie 4, w zależność od sytuacji może:

 • a) zrezygnować z realizacji zamówienia w całości;
 • b) wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;

6. W przypadku podzielenia zamówienia spowodowanego brakiem produktów w Magazynie Sprzedawcy, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep internetowy sport-core.pl.
7. W sytuacji opisanej w punkcie 6, i w przypadku braku informacji zwrotnej od Klienta w terminie 48 godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, Sklep Internetowy sport-core.pl w zależności od sytuacji może:

 • a) zrealizować zamówienie Klienta w całości z wydłużeniem czasu dostawy;
 • b) zrealizować zamówienie Klienta w całości po podzieleniu zamówienia na kilka zamówień według czasu dostępności towaru;
 • c) zrealizować zamówienie Klienta częściowo i dostarczyć towar, który jest w momencie realizacji zamówienia dostępny w Magazynie Sprzedawcy, a pozostałą część zamówienia anulować;
 • d) anulować zamówienie Klienta w całości.

§ 3

Modyfikacja zamówienia

1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać, aż do momentu wysłania przez Sklep Internetowy sport-core.pl informacji o wysyłce towaru (terminie dostawy) i wystawieniu faktury.
2. Zmian można dokonać kontaktując się ze Sprzedawcą mailowo (info@sport-core.pl).
3. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości zamówienia, wyłącznie do momentu określonego w pkt. 4. Jeżeli zapłata za towar została dokonana z góry to zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. Jeżeli Klient nie posiada własnego konta bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym.

§ 4

Ceny towarów

1. Sklep Internetowy sport-core.pl oferuje do sprzedaży towary znajdujące się w przeglądarce internetowej systemu zakupu.
2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Ceny zamieszczone przy oferowanym produkcie nie zawierają kosztów przesyłki. Koszty przesyłki pokrywa Klient.
3. Cena produktu podana na stronie Sklepu Internetowego sport-core.pl przy produkcie w chwili składania zamówienia przez Klienta jest ceną wiążącą i ostateczną dla przyjętego do realizacji zamówienia. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
4. Sklep Internetowy sport-core.pl zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
5. W przypadku niektórych towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie Sklep Internetowy sport-core.pl zastrzega sobie możliwość żądania zaliczki w wysokości do 50% wartości towaru lub przedpłaty. W przypadku, gdy Klient odmówi odebrania towaru zaliczka nie podlega zwrotowi.

§ 5

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

1. Zapłaty za towar, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać przy odbiorze towaru – gotówką lub przelewem bankowym.
2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia w uzależnione jest od formy płatności.

 • a, W przypadku opłatności osobiście, gotówką, przy odbiorze zamówienia od pracownika Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego sport-core.pl.
 • b, W przypadku płatności przelewem bankowym – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wpłynięciu należności na konto Sprzedawcy.

§ 6

Czas realizacji zamówień

1. Przy większości towarów Sklep Internetowy podaje czas wysłania zamówienia z Magazynu Sprzedawcy. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z § 2) do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Pocztę Polską lub przez Firmę Kurierską. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych towarów. Klient ma możliwość podzielenia zamówienia według czasu dostawy (zgodnie z § 2)
2. Zamówienie na terenie Polski jest dostarczone w ciągu ok. 3 - 5 dni roboczych – za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres pocztowy, natomiast - ok. 1 - 2 dnia roboczego – za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres pocztowy;
3. Sklep Internetowy sport-core.pl nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy zawiniony przez Pocztę Polską lub Firmę Kurierską.

§ 7

Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności towaru z umową)

1. Sklep Internetowy sport-core.pl w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie jej załatwienia;
2. Warunkiem koniecznym, aby Sklep Internetowy sport-core.pl rozpatrzył reklamację jest dostarczenie do Sprzedawcy reklamowanego towaru (na własny koszt) wraz z fakturą, oraz wypełnionym drukiem reklamacyjnym. Klient zobowiązany jest dostarczyć dowód poniesienia kosztów wysyłki.
3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep Internetowy sport-core.pl wymieni Klientowi reklamowany towar na pełnowartościowy, dokona naprawy lub zwróci należność za reklamowany towar - w ciągu 14 - 21 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji oraz dokona zwrotu kosztów dostarczenia wadliwego towaru.
4. W przypadku, gdy Sklep Internetowy sport-core.pl nie posiada w Magazynie Sprzedawcy towaru podlegającemu wymianie lub części służącej, Klient otrzyma zwrot należności za reklamowany towar w ciągu 14 dni roboczych od daty uznania reklamacji.
5. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu o ile w ciągu dwóch miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru zawiadomi Sklep Internetowy sport-core.pl.

§ 8

Warunki gwarancji

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym sport-core.pl podlegają wymianie lub naprawie, jeśli:

 • a, posiadają wady fabryczne;
 • b, zostały uszkodzone mechanicznie w czasie transportu;
 • c, towar jest niezgodny z produktem wyszczególnionym w zamówieniu;
 • d, zostały zachowane warunki gwarancji, którą Klient otrzymał wraz z towarem.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy/Zwrot towaru

1. Każdy zamówiony w Sklepie Internetowym sport-core.pl towar można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania zrealizowanego zamówienia – pod warunkiem, że towar nie był używany.
2. Rezygnacji można dokonać z całości zamówienia lub z jego części:

 • a, w przypadku, gdy zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane i wysłane. W celu rezygnacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo (info@sport-core.pl).
 • b, po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską lub Kurierem – zamówienie można odesłać na własny koszt na adres Sprzedawcy w ciągu 10 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki.
 • 3. Sklep Internetowy sport-core.pl zwraca Klientowi należność za odesłany towar w ciągu 10 dni, licząc od dnia odebrania przesyłki po potrąceniu kosztów dostawy.
 • 4. W przypadku braku towaru w Magazynie Sprzedawcy i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy sport-core.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty złożenia zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy sport-core.pl zwróci Klientowi należność za towar.

§ 10.

Dane osobou

1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym sport-core.pl Klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego sport-core.pl i Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
2. Zgodne z ww. Ustawą, Klienci Sklepu internetowego sport-core.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.
3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy sport-core.pl.
4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu Internetowego sport-core.pl nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogę elektroniczną informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 11.

Postanowienia końcowe

1. Obecność towaru w cenniku Sklepu Internetowego sport-core.pl nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
2. Sklep Internetowy sport-core.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
3. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru w Sklepie Internetowym sport-core.pl.
4. Sklep Internetowy sport-core.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy sport-core.pl.
5. Ceny podane w Sklepie Internetowym sport-core.pl są ważne tylko w ofercie internetowej (nie obowiązują w punktach sprzedaży detalicznej Sprzedawcy lub podmiotów z nim współpracującym) i nie podlegają promocjom i rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w innych punktach sprzedaży.
6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy sport-core.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.11.2010.
9. Sklep Internetowy sport-core.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie.
10. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

Informacje o transporcie

Sklep sport-core.pl dostarcza zamówienia głownie za pośrednictwem firmy kurierskiej i Poczta Polska

Koszt transportu:

TENIS, BADMINTON, GOLF, SQUASH, UNIHOKEJ, SUPLEMENTY DIETY:
  0 zł - bezpłatna wysyłka (jeśli tak zaznaczone lub cena powyzej 400 zl. + przelew bankowy)
25 zł - paczka do 20kg (wysylka i przelew bankowy)

Polityka prywatności

ULUBIONE MARKI

Tecnifibre
Prokennex
Callaway
Longridge
Victor
Copyright © 2009 - 2024 SPORT-CORE | This template is made with by Colorlib | Mapa strony
NAVRCHOLU.cz